Specifika hormonální regulace u mužů a žen ve středním věku.

12.04.2021

Specifika hormonální regulace u mužů a žen ve středním věku.

Androgeny hrají klíčovou roli v metabolismu kostí, svalů, tuků erytropoezy (tzn. Tvorbě červených krvinek) a přispívají také k udržování kognitivního zdraví. Jako androgeny označujeme hormony steroidní povahy produkované u mužů v převážné míře buňkami ve varlatech (testosteron) a u žen buňkami vaječníků (estrogen, progesteron) a rovněž v menší míře buňkami nadledvin. Samotný testosteron je nejdůležitější mužský pohlavní hormon, který ovlivňuje tělesnou stavbu a vzhled mužů, stimuluje spermatogenezi (tvorbu spermií) a řídí také pohlavní aktivitu, čímž přispívá ke
zdravému sexuálnímu životu.

U mužů po 40. roce života postupně dochází k syndromu "mužského klimakteria", čili prokazatelnému poklesu androgenů (např. Testosteronu), což má za následek snížení libida, snížení objemu ejakulátu, erektilní dysfunkci a dokonce až neplodnost. K dalším znakům klesající hladiny testosteronu patří i nižší mentální stabilita. Muži se stávají méně citově a mentálně odolní, což může vést k častým změnám nálady až k rozvoji deprese. V neposlední řadě se kromě psychických problémů mohou vyskytnout i fyzické, které se projevují zvýšeným ukládáním tuku až gynekomastií (zvětšení mužské prsní žlázy), osteoporózou, ztrátou svalové hmoty, snížením energie, kondice a síly, což vede k rychlejšímu vyčerpání a únavě již po mírné fyzické námaze. Ztráta vlasů a ochlupení je kromě genetických faktorů rovněž spojená s poklesem testosteronu. Nízká hladina testosteronu může vést i k závažnějším medicínským problémům jako je například vyšší náchylnost na různá chronická onemocnění, včetně kardiovaskulárních.

Zlatým standardem léčby je dlouhodobé užívání synteticky připraveného testosteronu, což však přináší s sebou i několik závažných nežádoucích účinků jako například zvýšené riziko kardiovaskulárních onemocnění (infarkt myokardu, vysoký krevní tlak), onemocnění jater, spánkové apnoe a dokonce podle nedávných vědeckých výzkumů se spojuje užívání syntetického testosteronu se zvýšeným rizikem rozvoje nádoru prostaty. Kvůli zmíněným rizikům se stále více na kompenzaci nedostatku testosteronu začínají využívat fytofarmaka (přípravky rostlinného původu), přičemž enormně pozitivní účinek byl zdokumentován při užívání Kotvičníku zemního (Tribulus terrestris). Výsledky metaanalytické studie z roku 2020 jasně hovoří ve prospěch užívání přírodních přípravků z Kotvičníku v léčbě infertility a nízkého libida, díky jeho unikátnímu složení (flavonoidy, saponiny, taniny, terpenoidy, fenol-karboxylové kyseliny, alkaloidy). Zmíněné prvky disponují různým farmakologickým potenciálem - protizánětlivý, antimikrobiální a antioxidační, díky čemuž má Kotvičník i imunomodulační, hepatoprotektivní a antikarcinogenní potenciál.

Menopauza, jako přirozená část stárnutí, nastupuje mezi 40 až 55 rokem života ženy. Za nástup přechodného období je zodpovědná klesající hladina estrogenu produkovaného vaječníky, kdy se snižuje frekvence menstruačního cyklu, až úplně vymizí a žena není dále schopna otěhotnět. Drtivá většina žen pociťuje tzv. Menopauzální symptomy, které mohou být v některých případech vážné a mají významný vliv na každodenní aktivity. K nejčastějším symptomům patří: návaly horka, noční pocení, suchost v pochvě a diskomfort během sexuálního styku kvůli poklesu prokrvení v oblasti pohlavních orgánů, zvýšená predispozice k obezitě, problémy se spánkem, zhoršení nálady a úzkost, problémy s pamětí a koncentrací, podrážděnost, deprese a v neposlední řadě i snížení libida. Zmíněné symptomy se mohou začít již o několik měsíců dříve než nastane poslední menstruace a v průměru trvají až 4 roky. K vážnějším důsledkem poklesu estrogenu patří vyšší riziko vzniku osteoporózy a kardiovaskulárních onemocnění.

Terapie, stejně jako při poklesu testosteronu u mužů, se orientuje na hormonální substituční léčbu ve formě tablet, dermálních náplastí, vaginálních gelů a krémů s obsahem estrogenu a progesteronu. Na psychické problémy se zaměřuje kognitivní behaviorální terapie spolu s užíváním antidepresiv. Samozřejmě, hormonální substituční terapie může být doprovázena nežádoucími účinky, kvůli kterým není vhodná pro každou ženu. K nežádoucím účinkům patří například krvácení, meteorismus (plynatost), citlivost prsů, bolesti hlavy, změny nálad a nevolnost. K potenciálně zdraví ohrožujícím rizikům zařazujeme infarkt myokardu, trombózu, či rakovinu prsu. Uvedená rizika vedou ženy stále častěji k hledání nehormonální terapie založené na přírodních zdrojích. Podle nedávných vědeckých prací se prokázal pozitivní efekt Kotvičníku zemního i na problémy spojené s menopauzou, i když v minulosti byly jeho účinky častěji zmiňované při léčbě poklesu testosteronu u mužů.

Ve studii z roku 2020 se u žen v pre-menopauzální a post-menopauzální fázi zjistil signifikantně pozitivní efekt Kotvičníku zmírňující symptomy menopauzy a zároveň zvyšující libido a snižující sexuální dyskomfort, přičemž během tříměsíční léčby nebyly zaznamenány žádné nežádoucí účinky.

 

MUDr. Martin klein v roce 2012 vystudoval lékařskou fakultu univerzity Komenského, kde aktuálně působí jako vědecko - pedagogický  pracovník. Věnuje se také problematice zdravé výživy.

Y2YwODdiM